VENRAY
follow us at Twitter
follow us at Facebook
 

Welkom

Door verhalen, ervaringen en dromen te delen, onstaat er energie tussen mensen

Venray in Dialoog biedt iedereen die in de gemeente Venray woont, werkt of er op een andere manier mee verbonden is, de mogelijkheid om met elkaar in dialoog te gaan.

 

Daarvoor organiseren we elk jaar in november de Dialoogweek.
Dit jaar is dat van 4 tot 11 november 2016 en staat het thema 'VERBINDING' centraal. Waarom is verbinding belangrijk? Misschien wel waarom juist nu? Met wie zou je je willen verbinden en waarom?
 

Het idee is simpel en doeltreffend. Mensen komen samen en wisselen in kleine kring (5-8 personen) gedurende 2,5 uur ervaringen en dromen uit. Tijdens de Dialoogweek gebeurt dit op vele plekken in het centrum en de kerkdorpen van Venray. De locatie en een drankje worden door Venrayse organisaties en bedrijven beschikbaar gesteld omdat zij de dialoog een warm hart toedragen.

Dat maakt het tot een week waarop vele nieuwe verbindingen worden gelegd tussen mensen, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Dat levert dikwijls, naast persoonlijke ervaringen en inspiratie, nieuwe initiatieven op die de onderlinge binding en de binding met Venray versterken.  

 

In de aanloop naar de Week van de Dialoog organiseren we diverse dialoogtafels.

Wil je meedoen? Klik dan hier voor het programma 2016.

 

 

Wij hebben weer goesting! Eerstvolgend dialoogcafé:

 

5 oktober 2016, 19.30 – 22.00 uur  Thema: intimiteit

Gespreksleider: Gerard van den Buijs


Kom naar de spreekruimte boven Proeflokaal Goesting Venray 

Koffie en thee wordt aangeboden door Goesting

Aanmelden mag, maar hoeft niet: info@venrayindialoog.nl