VENRAY
follow us at Twitter
follow us at Facebook
 

Welkom

Door verhalen, ervaringen en dromen te delen, onstaat er energie tussen mensen

De Week van de Dialoog 2016

 

Venray in Dialoog biedt iedereen die in de gemeente Venray woont, werkt of er op een andere manier mee verbonden is, de mogelijkheid om met elkaar in dialoog te gaan.

 

Daarvoor organiseren we elk jaar in november de Week van de Dialoog.

Dit jaar stond van 4 t/m 11 november het thema 'VERBINDING' centraal.
Venray is een mooi, divers dorp. Onze inwoners van verschillende culturen, godsdiensten en levensstijlen leven over het algemeen prima samen. Om dat zo te houden moeten we ons blijven verbinden met Venray en elkaar. Hoe ervaar jij de verbinding met bijvoorbeeld je buurtgenoten, oude en nieuwe Venraynaren, ouderen, jongeren, vluchtelingen en clienten?
Waarom is verbinding belangrijk? Misschien wel waarom juist nu? Met wie zou je je willen verbinden en waarom?
 

Het idee is simpel en doeltreffend. Mensen komen samen en wisselen in kleine kring (5-8 personen) gedurende 2,5 uur ervaringen en dromen uit.
Tijdens de Week van de Dialoog gebeurt dit op vele plekken in het centrum en de kerkdorpen van Venray. De locatie en een drankje worden door Venrayse organisaties en bedrijven beschikbaar gesteld omdat zij de dialoog een warm hart toedragen.

Dat maakt het tot een week waarop vele nieuwe verbindingen worden gelegd tussen mensen, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Dat levert dikwijls, naast persoonlijke ervaringen en inspiratie, nieuwe initiatieven op die de onderlinge binding en de binding met Venray versterken.  

 

Daarnaast organiseren we elke tweede woensdag van de maand Dialoogcafe Goesting.