VENRAY
follow us at Twitter
follow us at Facebook
 

Nieuws

30-09-2019
Dialoog-tweedaagse in de Venrayse schouwburg

Op vrijdag 1 en zaterdag 2 november wordt in de schouwburg van Venray de Dialoog-tweedaagse gehouden. Liefhebbers van een écht gesprek gaan in kleine groepen in dialoog. Het thema van 2019 is Traditie(s). 

 

De kracht van dialoog

De aanslagen van 11 september 2001 op de Twin Towers en het Pentagon waren voor een groep Rotterdammers de aanleiding om als stadsbewoners op een meer begripvolle manier met elkaar in contact te komen. Dit als tegenwicht voor het effect van de aanslagen, die zich ook in Nederland manifesteerde; de maatschappij raakte door angst en vooroordelen verdeeld. Rotterdam in Dialoog introduceerde - een jaar na de aanslagen in de VS - de dialoog om mensen weer met elkaar te verbinden, want de kracht van dialoog is dat deelnemers al luisterend naar elkaars ervaringen en dromen dichter bij elkaar komen.

 

Venray in Dialoog

Vanaf 2002 verspreidt dit Rotterdamse burgerinitiatief zich over Nederland en België. Gerard van den Buijs nam het mee vanuit Tilburg en binnen enkele jaren ontstond ook in Venray een vaste kern van vrijwilligers die zijn opgeleid tot gespreksleider. Zij promoten de dialoog als verbindende gespreksvorm. Dat doet de werkgroep Venray in Dialoog onder meer met het maandelijkse Dialoogcafé bij Goesting en met de Dialoog-award, een wisseltrofee voor een inwoner of organisatie die de dialoog stelselmatig toepast.

 

Week van de Dialoog wordt Tweedaagse

Om de dialoog bij een breder publiek onder de aandacht te brengen, draagt de werkgroep bij aan de landelijke Week van de Dialoog. In de eerste week van november werden in Venray op verrassende locaties ( van de Rooyse Wissel tot het Odapark ) dialogen gehouden. Deze opzet is vernieuwd.

De wens is om alle deelnemers – jaarlijks doen 100 inwoners mee – op één centrale en aansprekende locatie te ontvangen en bijeen te brengen, zodat zij letterlijk de kracht van de dialoog ervaren.


Schouwburg Venray partner van de Dialoog-tweedaagse

Directeur Paul Franssen heeft de wens voor één centrale locatie ingevuld. Hij stelt de foyer van de eerste verdieping vrijdagmiddag 1 én zaterdagmiddag 2 november ter beschikking aan Venray in Dialoog. Zoals Paul zegt: “Alleen op dé plaats waar íedereen welkom is – ALTIJD - is er ruimte voor de dialoog”.

De inloop is vanaf 13.30 uur. De dialooggesprekken starten om 14.00 uur en eindigen om 16.30 uur. Aansluitend is er de gelegenheid om samen een drankje te nuttigen.


Traditie(s)

Het gespreksthema van 2019 is Traditie(s). Een breed thema, waar ieder mens ervaring mee heeft en alle deelnemers aan de Dialoog-tweedaagse dus mee uit de voeten kunnen. De gesprekken zullen alle kanten op gaan. Net waar de deelnemers aan tafel interesse in hebben. Denk aan: knellende tradities, oude en moderne tradities, familietradities, culturele tradities, Nederlandse tradities, Limburgse of Venrayse tradities, tradities binnen schutterijen en gilden, sporttradities, religieuze tradities en dorpstradities.

Het thema nodigt deelnemers uit om een rijk gesprek te voeren, goed naar elkaar te luisteren en   zaken vanuit verschillende perspectieven te leren bekijken. Venray in Dialoog nodigt alle inwoners van harte uit om deel te nemen.

 

Vooraf aanmelden

Inschrijven via de website www.venrayindialoog.nl . Deelname, koffie en thee is kosteloos. Het drankje na 16.30 uur is voor eigen rekening.

Ook telefonische aanmelding is mogelijk: 06 – 50 62 58 16 (ook per voicemail of SMS) en op 23, 24, 28 en 31 oktober via 06 - 29 11 84 20.

05-09-2018
'Beter een goede buur dan een verre vriend'
'Beter een goede buur dan een verre vriend'

Woensdag 12 september gaat het tijdens het maandelijkse dialoogcafé in Proeflokaal Goesting over ‘Omzien naar elkaar’. Ook de nationale Week van de Dialoog (van 2 tot en met 9 november) staat in het teken van het thema OMZIEN. De vrijwilligers/ gespreksleiders van Venray in Dialoog doen dit jaar weer mee aan de Week van de Dialoog. Met het thema wil de werkgroep bijdragen aan een gemeente met buurten waarin het goed samenleven is. Gespreksleider Wilco van der Bas zet op 12 september de eerste stap tijdens het dialoogcafé. Hij legt uit waarom hij dit thema zo belangrijk vindt.

 

Waarom kozen jullie voor dit thema?
‘Als werkgroep hebben we de Venrayse samenleving de afgelopen zes jaar op verschillende momenten en rond verschillende thema’s kennis laten maken met de kracht van de dialoog. De dialoog verbindt mensen, zoals een debat of discussie mensen juist vaak scheidt. Ons werk is geland; op steeds meer plaatsen zien wij dat de dialoog als bijzonder gespreksmiddel wordt ingezet. Tijdens haar jaarlijkse evaluatie heeft de werkgroep uitgesproken dat Venray in Dialoog toe is aan een volgende stap: hoe kunnen we de kracht van de dialoog inzetten om maatschappelijk van meerwaarde te zijn?’

 

Omzien naar elkaar, hoe doe je dat?
‘Samenleven is niet voor niets een WERK-woord; het houdt in dat jij jezelf  inzet voor een ander en die ander voor jou. Het gaat dus over wederkerigheid, maar ook over nieuwsgierigheid. Wie ben jij? Ken jij mij? We horen in de media bijna wekelijks dat de zorg verandert en dat we meer voor elkaar moeten gaan betekenen, meer naar elkaar moeten omzien. Maar hoe doe je dat? Hoe kom je dichterbij de ander?  Wat is daarvoor nodig? En wie drukt dan als eerste op de deurbel van de ander? Misschien ben jij dat wel. Of er wordt op jouw deurbel gedrukt. En hoe reageer je dan? Verbaasd, afwijzend of verwelkom je die buur of buurtgenoot?
De werkgroep Venray in Dialoog heeft als droom om tijdens de Week van de Dialoog op vele plekken in Venray dialoogtafels te organiseren waar wordt gesproken over het thema ‘Omzien naar elkaar, hoe doe je dat? Het zou mooi zijn als mensen hun woonkamer of eettafel open willen stellen voor een verbindend straat- of buurtgesprek! Als ons dat lukt, zijn we ervan overtuigd dat we met elkaar Venray socialer en prettiger maken!

 

Wie zou jij graag op 12 september aan de dialoogtafel willen ontmoeten?
‘Mensen met hart voor hun buren en hun buurt. Inwoners die al een buren-netwerk hebben opgebouwd en mensen die voor dit idee openstaan. Ik weet bijvoorbeeld dat in het verleden in de Oranjebuurt dit soort netwerken zijn ontstaan en dat die tot op de dag van vandaag fungeren. Het zou leuk zijn als ook zij aanschuiven.’


Herken jij je in dit thema?  Meld je dan aan voor de dialoogtafel op 12 september (19.30 – 22.00 uur)  via onze website of via info@venrayindialoog.nl .